• 0 532 523 8431

 Ahmet Faruk DEMİR

 Ziraat Mühendisi – Zooteknist

    Etik Kuruldan Sorumlu Kişi

 

            0 532 523 8431

 

   ahmetfarukdemir@gantep.edu.tr

Personel